De Klos, nieuwsbericht 1981

 

___________________________________________________________________________

Zaterdag 2 februari wordt het pearkebiljarten voor de 35ste keer gehouden. Deze traditionele partij is een jaar na de oprichting van kaart- en biljartvereniging “de Klos” in het leven geroepen, dit was op 28 september 1981. De partij werd altijd gesponsord door de patatfabriek, eerst “Vriezo BV” en heden ten dage door “Lamb Weston”. De vereniging dankt patatfabriek “Lamb Weston” hartelijk voor de sponsoring! Er is ook dit jaar weer genoeg deelname en publiek is van harte welkom.

Zaterdag 2 februari vanaf 12.30 uur in de grote zaal van “it Mienskar”

In de bijlage een krantenknipsel van de eerste “pearkebiljart” wedstrijd. Dit krantenknipsel is uit een doos gekomen tijdens het opruimen van de zolder bij Marten Bleeker, medeoprichter van biljartvereniging “de Klos”.

Voor alle duidelijkheid hier de volledige namen van de prijswinnaars die onderaan in het krantenknipsel staan:

1ste prijs, Dirk S. de Vries en Frans Bleeker
2de prijs, Harm P. de Vries en Sieger Bleeker
3de prijs, Marten Bleeker en Hein van der Schaar
4de prijs, Wytse Schaap en Keimpe D. Visser

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

22 april 2019
3.Tije Thomas Osinga Voor de 7de maal op rij organiseerde de Mienskar biljartcommissie het open Oosterbierumer biljart toernooi. In 3 klassen werden de 68 deelnemers verdeeld over 17 poules met 2 voorrondes op de donderdag- en vrijdagavond, gevolgd door de finales op zaterdag. De grote belangstelling zowel bij de deelnemers als publiek zorgden voor een druk en gezellig toernooi.

Wedstrijdleider Harrie Mons en assistent Gerrit Jan Visser hadden de zaakjes goed voor elkaar en konden de wedstrijden verdelen over maar liefst 8 biljarttafels. Met een maximum van 68 deelnemers was de limiet bereikt en moesten helaas biljarters worden teleurgesteld, teken dat het toernooi geliefd en bekend is.

Dankzij biljartlessen voorafgaand aan het toernooi was er ook jonge aanwas en deze konden prima partij geven in de c-klasse. Inspirator en stimulator Ype Bonnema kon op zaterdagavond de volgende prijzen uitreiken.

C-klasse:
1.Arjen Houtsma
2. Willem Huizenga
3. Sys Dijkstra

Hoogste serie: Gerard Boersma 12

B-klasse
1.Klaas de Jong
2.Harrie Mons


Hoogste serie: Cees Bouma 14

A-klasse
1. Tjitze Minnema
2. Petrus Houtsma
3. Richard Zeinstra

Hoogste serie: Theo Brouwers 31
22 april 2019

Biljartvereniging “De Klos” heeft momenteel zomerstop, maar voor de liefhebbers staan er op dinsdagmiddag 3 biljarts te wachten op spelers. Voor info over deelname kunt u contact opnemen met It Mienskar via info@itmienskar.nl of 0518-481956.
De 8ste editie van het Open Oosterbierumer Biljartkampioensschap staat gepland op 16, 17 en 18 april 2020.

 Foto van Renske Mons: De prijswinnaars samen met bloemenmeisje Sonja Klootwijk.