Wij biljarten in het Dorpshuis It Mienskar.

Wij hebben de beschikking over drie biljarttafels.

Wij biljarten op dinsdagavond  van 19.30 tot 23.00 uur

Ook is er de mogelijkheid om tijdens de soos avond te oefenen

onder leiding van oefenmeester  R.Zeinstra

 

De Contrubutie bedraagt €55.00 

Over te maken op rek.nr.NL17RABO0325574235